Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

 
 

Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

 
 

Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

 
 

Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

 
 

Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

 
 

Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

 
 

Διεδρική. Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία

Μελέτη, Κατασκευή και Πώληση Ακινήτων Υψηλής Ποιότητας, Δημιουργημένων από Επαγγελματίες Μηχανικούς

Στην Μελετητική & Κατασκευαστική Εταιρεία Διεδρική

Έχουμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον εντοπισμό ιδανικών τοποθεσιών για νέα κτήρια κατοικιών, στην μελέτη ανθεκτικών κατασκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στην διαρκή επίβλεψη του έργου, και στην παράδοση πλήρως λειτουργικών χώρων διαβίωσης.

Reshaping Athens since 1990 

Reshaping Athens since 1990 

Reshaping Athens since 1990 

Reshaping Athens since 1990 

Reshaping Athens since 1990 

Reshaping Athens since 1990 

Λόγοι για να επιλέξετε την Διεδρική

Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας

30

Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς 25 πολυκατοικίες με εκατοντάδες διαμερίσματα – και συνεχίζουμε

25

Μία εταιρεία για τον πλήρη κύκλο του έργου. Μελέτη, κατασκευή και παράδοση στον αγοραστή

01