Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ιστότοπου.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η DIEDRIKI CONSTRUCTION, με έδρα την οδό Δημοκρατίας 41, Νέο Ψυχικό, 154 51, ΕΛΛΑΔΑ, με ΑΦΜ. 801643379 (αριθμός ΓΕΜΗ 160700901000) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email info@diedriki.com και τηλέφωνο +30-2106511987.

Ο ιστότοπος της DIEDRIKI CONSTRUCTION είναι προσβάσιμος μέσω του domain https://diedriki.com/.

Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω αυτού του ιστότοπου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016.

2. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαιώματα σε πληροφορίες, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα, αντίθεση, απουσία αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και καταγγελία.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις επαφές που παρέχονται στο σημείο 1 αυτής της πολιτικής.

3. Κατηγορίες δεδομένων

Οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγει ο ιστότοπος χωρίζονται σε:

Στοιχεία επικοινωνίας (λίστα αλληλογραφίας και φόρμες επικοινωνίας).

Συγκεντρωτικά δεδομένα (Google Analytics): γεωγραφική προέλευση (πόλη, χώρα), τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, πρόγραμμα περιήγησης, χειριστής και προσβάσεις. Η χρήση αυτών των δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης ή ιδιωτικές πληροφορίες.

4. Συλλογή δεδομένων και σκοπός

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας εισάγονται από τον επισκέπτη με σκοπό την επικοινωνία μαζί μας ή την ειδοποίηση για επερχόμενα διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις.

Η DIEDRIKI CONSTRUCTION θα επεξεργάζεται πάντα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου, νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.

5. Κατηγορίες δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας που συλλέγονται μέσω της λίστας αλληλογραφίας και των φορμών επικοινωνίας προορίζονται για την ικανοποίηση των αιτημάτων πληροφοριών/επαφών του αιτούντος·

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Ονομα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση.
Τηλέφωνο.
Θέμα.
Μήνυμα.

6. Ασφάλεια επεξεργασίας

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω μιας φόρμας και στη συνέχεια δημιουργείται ένα email με αυτές τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες της DIEDRIKI CONSTRUCTION.

Ο πίνακας διαχείρισης του ιστότοπου, ο πίνακας ελέγχου φιλοξενίας και η βάση δεδομένων προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης.

Η υπηρεσία φιλοξενίας έχει εγκατεστημένο ένα ενημερωμένο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Τα αντίγραφα ασφαλείας της υπηρεσίας φιλοξενίας δημιουργούνται καθημερινά για λόγους πλεονασμού και ανά δεκαπενθήμερο για σκοπούς επαναφοράς συστήματος.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστές με κωδικούς πρόσβασης για πρόσβαση και ανάκτηση μετά από μια περίοδο αδράνειας, τείχος προστασίας και πρόγραμμα προστασίας από ιούς. Οι υπολογιστές δημιουργούν περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας σε εξωτερικό σκληρό δίσκο.

7. Μετάδοση δεδομένων

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της λίστας αλληλογραφίας και των φορμών επικοινωνίας στον ιστότοπο της DIEDRIKI CONSTRUCTION δεν διαβιβάζονται.

8. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας (λίστα αλληλογραφίας και φόρμες επικοινωνίας) – Διατηρούνται έως και 1 έτος μετά την παύση των πληροφοριών/αίτησης επικοινωνίας.

9. Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με σχετικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένους ιστότοπους, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πλοήγηση σε μετέπειτα χρήση.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies με συγκεκριμένες λειτουργίες για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της εμπειρίας του χρήστη και μπορεί να αποθηκευτεί για έως και 30 ημέρες, ανάλογα με τη λειτουργία για την οποία προορίζονται.

10. Cookies που χρησιμοποιούνται
Αυστηρά απαραίτητα Cookies: Χρησιμοποιούνται σε βασικές ρυθμίσεις και λειτουργίες πλοήγησης σελίδας.
Αναλυτικά Cookies: Για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης του Google Analytics, χωρίς ποτέ να συλλέγονται προσωπικές ή ιδιωτικές πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.allaboutcookies.org

11. Ενημερώσεις

Η πολιτική απορρήτου μας μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνεται αμέσως στον σύνδεσμο Πολιτική απορρήτου στο κάτω μέρος του ιστότοπού μας, επομένως θα πρέπει να συμβουλεύεστε την πιο πρόσφατη έκδοση κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε αυτήν ή/και εκτελείτε μια λειτουργία που περιλαμβάνει συλλογή προσωπικών δεδομένων .

Οι παρούσες αλλαγές δεν επηρεάζουν τις εργασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν ή σε εξέλιξη, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 24 Ιουνίου 2022.