Ολοκληρωμένα Έργα

Μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη και κατασκευή 25 πολυκατοικιών από το 1990